>>> kopyta.pl - darmowe ogłoszenia końskie <<<
Szukaj na kopyta.pl
login hasło
ID ogloszenia
Rodzaj usługi
Miasto (wojewodztwo) Olsztyn (warmiñsko-mazurskie,mazowieckie,kuj)
Sprzedajacy
Telefon(y) 501 216 577
Opis sczegolowy Witam! Zajmujê siê rozczyszczaniem i podkuwaniem koni, w tym: -korekcj¹ wrodzonych i nabytych wad postawy - piêlêgnacj¹ gnij¹cych strza³ek - likwidacj¹ pêkniêæ i szczelin - wyprowadzaniem kopyt w¹skich i œcieœnionych - kuciem ortopedycznym i korekcyjnym - kuciem zimowym: „na ostro”, z wk³adkami antyœniegowymi - rozczyszczaniem kopyt poochwatowych. Posiadam uprawnienia czeladnicze w zawodzie podkuwacz koni. Zapraszam do wspó³pracy!
Moja strona internetowa Nie podano
Wojewodztwo warmiñsko-mazurskie, mazowieck
Ogloszenie dodano 2014-01-21 10:33:57
Zdjecie 1
(glowne)
Zdjecie 2 Brak zdjecia
Zdjecie 3 Brak zdjecia
Ilosci ogloszen w dzialach:
konie 24
sprzet 13
stajnie 8
praca 3
usługi 7